Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΞΕΡΑ».

Επιτέλους μετά από πολλές χρονοτριβές και παλινωδίες είναι γεγονός η πολυπόθητη για μερίδα αγροτών του Αγγελοκάστρου προκήρυξη δημοπρασίας για 290 στρέμματα του πολύπαθου κτήματος του κάμπου του Αγγελοκάστρου στη θέση «Αξέρα». Η διακήρυξη της δημοπρασίας έχει τοιχοκολληθεί σ’ όλα τα καφενεία του χωριού, και έχει ως εξής:

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αγρίνιο 7/6/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          Αριθμ.Πρωτ.:33248 ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης.
O Δήμαρχος Αγρινίου έχοντας υπόψη:
1. Την 138/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγρινίου,
2. Την 124/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81,
Διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης (δέκα αγροτεμάχια συνολικής έκτασης 289,19 στρεμμάτων) στη θέση «ΑΞΕΡΑ» της Τοπικής Κοινότητας Αγγελοκάστρου.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στην πρώην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Χαρ. Τρικούπη 10, 2ος όροφος), την 28η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη από ώρα 11:00 μέχρι 13:00.
Κατώτατο όριο προσφοράς για ετήσιο μίσθωμα ορίστηκε το ποσό των 45,00 € ανά στρέμμα. Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 380,00 € για κάθε αγροτεμάχιο ξεχωριστά.
Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους καθώς και η διακήρυξη της δημοπρασίας, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου (Παλαμά & Μαβίλη 6 – 2ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος Χρήστος Λιάπης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2641360265).
Ο Αντιδήμαρχος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Χρήστος Γκούντας
Κώστας Μπούτιβας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :