Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Η ΧΑΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.

Μ’ αρέσει αυτό που κάνω από μικρό παιδί, να γράφω ποιήματα, ιστορίες και κείμενα. Μ’ αρέσει ακόμα η δημιουργία ενός βιβλίου γι’ αυτό και διάλεξα να κάνω τούτο το επάγγελμα. Είναι μια άλλη αίσθηση για μένα η φιλοτέχνηση του εξωφύλλου, η επιμέλεια των γραπτών, η διαδικασία της εκτύπωσης και τέλος να αγωνιώ για τις αντιδράσεις των αναγνωστών, αλλά και ν’ ακούω και την κριτική πάνω σε αυτό, όπως ακούει ένα παιδί της πρώτης δημοτικού τη δασκάλα του. Γι’ αυτό, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, αντιρρήσεις και οποιεσδήποτε άλλες ρήσεις σε σχέση με το κάθε βιβλίο θα ήταν χαρά να φτάνουν σ’ εμένα. Κι όταν βλέπεις πια ότι ένα δημιούργημά σου έχει και την απήχηση στο ευρύ κοινό τότε η χαρά γίνεται πια ευτυχία. Ετούτη την ευτυχία μοιράζομαι σήμερα μαζί σας σαν βλέπω το δείκτη αναγνωσιμότητας του site που δημοσιεύει ελεύθερα (επειδή πίστευα πάντα και πιστεύω ότι οι ιδέες πρέπει να διακινούνται ελεύθερα) τις «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» με πληροφορεί ότι οι αναγνώστες ξεπερνούν τις 25.000. Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους διάβασαν το βιβλίο και μου έδωσαν σήμερα τούτη την απρόσμενη μεγάλη χαρά. Όσοι δεν διάβασαν το βιβλίο μπορούν να το διαβάσουν εδώ: http://www.pureportals.com/Default.aspx?tabid=237861 και ν’ αφιερώσουν δυο λεπτά για να γράψουν ένα σχόλιο για το βιβλίο εδώ στο blog.
Καλή ανάγνωση. Κώστας.

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

Σε μεγάλο φιάσκο οδηγήθηκε η σύμβαση για την εξόρυξη ζεολίθου στα Πετρωτά του Έβρου
Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη ακυρώνεται η σύμβαση για την απ’ ευθείας μίσθωση του λατομείου Ζεόλιθου στα Πετρωτά - Τριγώνου που είχε υπογραφεί ακριβώς πριν από ένα μήνα από το γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Θύμιο Σώκο και τον εκπρόσωπο της εταιρίας Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Η απόφαση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚ_Ν &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚ_Ν ΟΡΥΚΤ_Ν
ΤΜΗΜΑ Β’ (Λ-466)
Αθήνα, 14 /6/2011
Αρ. Πρωτ.: Δ8-Β/Φ6.14.15/οικ.13795/2444
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κίμων Αλεξίου
Τηλ.: 210-6969320
Fax: 210-6969346
ΘΕΜΑ: Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 906/22.3.2011 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με
αίτημα για απευθείας μίσθωση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου)
σε δημόσια έκταση στην περιοχή του Δ.Δ. Πετρωτών, Δήμου Τριγώνου, Ν.
Έβρου από την εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:…κλπ, κλπ
…5. Κατόπιν των ανωτέρω κατά παράβαση νόμου ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης επιλήφθηκε της από 26/1/2011 αίτησης θεραπείας που άσκησε η εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 906/22.3.2011 απόφαση περί αποδοχής της και ακολούθως την με αρ. πρωτ. 940/24.3.2011 απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας μίσθωση του υπόψη δημόσιου λατομικού χώρου στην εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επανεξετάζοντας κατ’ ουσία την υπόθεση και παρεκκλίνοντας από όσα κατά ουσιαστική κρίση είχε αποφανθεί η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Επισημαίνεται ότι σε κανένα σημείο του σκεπτικού ή του διατακτικού της απόφασης επί της αίτησης θεραπείας δεν μνημονεύεται η, προσβαλλόμενη, απορριπτική του αιτήματος για απευθείας μίσθωση με αρ. πρωτ. 3034/17.6.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δεν ανακαλείται ρητά.
6. Στο πλαίσιο του κατασταλτικού ιεραρχικού ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 3200/1955, το οποίο έχει, κατά τα ανωτέρω, εφαρμογή και στην περίπτωση των Γενικών Γραμματέων Περιφέρειας, και ήδη, σύμφωνα με τις μεταβατικές και τελικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ο εκάστοτε αρμόδιος Υπουργός, εν προκειμένω η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δύναται και αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει παράνομη πράξη των οργάνων αυτών μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοσή της.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, την με αρ.πρωτ. 906/22.3.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΜακεδονίας – Θράκης, με την οποία έγινε αποδεκτή η με αρ. πρωτ. 192/26.1.2011 αίτηση θεραπείας της εταιρείας Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε. και δόθηκε εντολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απευθείας μίσθωση του εν λόγω δημόσιου λατομικού χώρου από την εταιρεία Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. βάσει του άρθρου 11 παρ. 1 του Π.Δ. 285/1979, καθώς και κάθε άλλη πράξη που εκδόθηκε σε εκτέλεση αυτής.
Ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ιωάννης Μανιάτης
ΑΠΟ ΞΑΝΘΗ. ΜΠΛΟΓΚ 'PIAZZA DEL POPOLO'