Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού απο τον τοπικό Τ.Ο.Ε.Β.

Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Καλυβίων, θα κάνει το επόμενο διάστημα όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση προσλήψεις εποχικού προσωπικού, προκειμένου να προσλάβει:
α) 30 εργάτες
β) ένα χειριστή αγροτικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με χορτοκοπτική εξάρτηση, εποχικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου και
γ) πέντε υδρονομείς για τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2016.
Από την ανακοίνωση της παρούσας (δημοσίευση με αρ. Πρωτ. 20/22-02-2016) ) στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλυβίων και Αγγελοκάστρου του Δήμου Αγρινίου, περιοχές δικαιοδοσίας του Οργανισμού, Παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους εντός 15 ημερών να υποβάλλουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά στον ΤΟΕΒ Καλυβίων
1. Αίτηση πρόσληψης 2. Πιστοποιητικό γέννησης 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 4. Για τον χειριστή το ανάλογο δίπλωμα
Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία στα εγγειοβελτιωτικά έργα, προυπηρεσία και γνωρίζουν το εργασιακό τους αντικείμενο και την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού. Επίσης, σε άλλη ανακοίνωση (αρ. Πρωτ. 29/22-02-2016)ο ΤΟΕΒ Καλυβίων αναφέρει ότι, προκειμένου να προβεί στον καθαρισμό του δικτύου με χορτοκοπτικό (σβουράκι) δέχεται προσφορές εντός δέκα (10) ημερών από τους ενδιαφερόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια :