Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΒΟΡΙΔΗ.

Σε μια σύντομη αλλά ουσιαστική συνάντηση που είχε με τον υπουργό Γεωργικής ανάπτυξης Μάκη Βορίδη ο συγχωριανός μας Κώστας Κατοίκος που δραστηριοποιείται στο χώρο της αγροκτηνοτροφίας με την εταιρία του «SHEEPLINE FARMING TECHNOLOGIES» την μεγαλύτερη εγχώρια εταιρία σ’ αυτόν τον τομέα στην κεντρική Ελλάδα, έθεσε ορισμένα σημαντικά θέματα στον Υπουργό που αφορούν την αγροκτηνοτροφικη παραγωγή, με την προσδοκία το 2020 να αποτελέσει έτος επενδυτικής επανεκκίνησης της αγροτικής μας οικονομίας, προσδίδοντας νέα δυναμική στην ανάπτυξη του αγροκτηνοτροφικού τομέα της χώρας μας. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Κατοίκος αναφέρθηκε στα σχέδια βελτίωσης, λέγοντας στον Υπουργό ότι πρέπει να παραδειγματιστούμε από την αποτυχία υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της προηγούμενης περιόδου, όπου υλοποιήθηκε μόνο το 25% των προγραμμάτων που πήρε τελική έγκριση. Ζήτησε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών από το τραπεζικό σύστημα, και την μείωση του ΦΠΑ στο 13% για αγορά αρμεκτικών συστημάτων, ακολουθώντας ίδιο καθεστώς ΦΠΑ με τις ζωοτροφές. Ο κ. Βορίδης άκουσε όλα τα θέματα με μεγάλη προσοχή και στη συνέχεια υπήρξε ουσιαστική συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων.