Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Ο 90ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΑΓΑΠΗΣΑΜΕ.

90 χρονών παππούς πια γίνεται σήμερα 9 Μαρτίου ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, με μία πλούσια ιστορία παρακαταθήκη, και μ’ ένα ολόκληρο τεράστιο νομό στο πλάι του, να βλέπει αισιόδοξα το μέλλων του στις απαρχές ετούτου του αιώνα. Με μια μακριά πορεία δοκιμασιών και διακυμάνσεων, σκόρπισε συγκινήσεις λύπες και χαρές στόν κόσμο του και μια τεράστια προσφορά σε όλον τον Ελληνικό αθλητισμό.
Και ιδού πως έγινε η αρχή της ίδρυσής του με το ιστορικό πρακτικό του 1926.
Εν Αγρινίω και εν τω Γυμνασίω Αγρινίου, σήμερον την 9ην του μηνός Μαρτίου του 1926 έτους, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 5 μ.μ. συνελθόντες οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Αποφασίζομεν παμψηφεί.
1. Ιδρύομεν Σωματείον κατά τους Νόμους 281 και 2151 περί Σωματείων υπό την επωνυμία Γυμναστικός Σύλλογος «Παναιτωλικός»
2. Ψηφίζομεν κατ’ άρθρον και έν τω συνόλω του το εξ’ άρθρων τεσσαράκοντα δύο (42) ανωτέρω καταστατικό αυτού. Εκλέγομεν δια την διοίκησιν αυτού, προσωρνή τριμελή επιτροπήν εκ των
α) Ευθυμίου Χαβέλλα ως προέδρου
β) Γεωργίου Χαντζοπούλου ως Ταμίου και
γ) Εμμανουήλ Θεοδωροπούλου ως Γραμματέως, είς ην ανατίθεμεν α) Την μέριμναν περί της εγκρίσεως υπό του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου του καταστατικού του Συλλόγου.
β) Την μετά την έγκρισιν του καταστατικού υπό του δικαστηρίου εγγραφήν τακτικών μελών του Συλλόγου και πρόσκλησιν Γενικής Συνελεύσεως εντός μηνός δι’ αρχαιρεσίας δια το έτος 1926. Εφ’ ώ συνετάχθη το παρόν και βεβαιωθέν υπογράφεται. Οι ιδρυταί: Ευθύμιος Χαβέλλας, Γεώργιος Χατζόπουλος, Εμμανουήλ Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Παπασωτηρόπουλος, Νικόλαος Σαραντόπουλος, Διονύσιος Έξαρχος, Ιωάννης Σελιμάς, Ανδρέας Παναγόπουλος, Γεώργιος Στύλιος, Χρήστος Σ. Γιάγκας, Λάμπρος Μπούστος, Νικόλαος Τσιτσιμελής, Χρήστος Παπαγιάννης, Γεώργιος Πάτσης, Παναγιώτης Τσιχριντζής, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος. Ότι ακριβές αντίγραφον εν Αγρινίω αυθημερόν Ο πρόεδρος Ευθύμιος Χαβέλλας, ο Γραμματεύς Εμμ. Θεοδωρόπουλος.
Ενεκρίθη δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/1926 αποφάσεως Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ είναι κομμάτι μας λοιπόν. Τον αγαπήσαμε και τον στηρίξαμε όλοι οι Αγγελοκαστρίτες φίλαθλοι και στις καλές και στις κακές στιγμές του. Και πάντοτε ετούτη την πορεία θα τραβάμε.
Κώστας Μπούτιβας – Καστρινός.

Δεν υπάρχουν σχόλια :