Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον νέο Καποδίστρια

Οι αντιδράσεις για το νέο Καποδίστρια συνεχίζονται. Τη σκυτάλη πήρε αυτή τη φορά ο Δήμος Φυτειών, με πρωτοβουλία του οποίου πραγματοποιήθηκε Λαϊκή συνέλευση των δημοτών του το πρωί 14/9/2008 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου με θέμα: ''Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ.''
Σας μεταφέρουμε αυτούσιες τις θέσεις της συνέλευσης που διατυπώθηκαν, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση :

Α) Απορρίπτεται η πρόταση του Ι.Τ.Α επειδή είναι προφανές ότι στόχο είχε την αριθμητική συρρίκνωση των Δήμων , χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, οι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις κοινωνίες, χωρίς να ληφθεί υπόψη η αρχή της εγγύτητας , αλλά και της αποτελεσματικότητας της διοίκησης σε σχέση με τους πολίτες. Απορρίπτεται η πρόταση του Ι.Τ.Α για τον τεχνοκρατικό – λογιστικό χαρακτήρα της, αφού είναι φανερό πως το μοναδικό κριτήριο που έλαβε υπ όψη ο μελετητής ήταν η προσέγγιση του αριθμητικού στόχου. Εξαιτίας αυτής της επιλογής, θα επιταχυνθεί η απαξίωση των πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και συνολικά της επαρχίας.
Β) Οι δημότες του Δήμου Φυτειών, συντονισμένοι με την άποψη της Δημοτικής Αρχής, ΖΗΤΑΜΕ να ληφθεί υπόψη από κάθε φορέα (ΤΕΔΚ, ΚΕΔΚΕ ,ΥΠΕΣΔΔΑ) που θα ασχοληθεί με την οριοθέτηση των νέων δήμων, Η ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ, με σημείο γεωγραφικής αναφοράς το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ και αναπόσπαστο οργανικό τμήμα του το Δήμο Φυτειών.
Αναμένεται η επικύρωση της παραπάνω απόφασης της Λαϊκής Συνέλευσης στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυτειών.

Μπαρούτι λοιπόν μυρίζει ο νέος Καποδίστριας. Για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη...

www.agrinio-news.blogspot.com

1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε στη συνέλευση του Δήμου :

Οι δήμαρχοι στην χώρα, όπως και στην Αιτωλοακαρνανία συζητούν ήδη μεταξύ τους και βολιδοσκοπούν τις προθέσεις ο ένας του άλλου. Αυτό γίνεται είτε ατομι-κά δηλαδή χωρίς να γνωρίζει το Δ. Συμβούλιο ενός Δήμου ή οι δημότες του ή με-τά από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ή με «πλέρια αμεσοδημοκρατικά μέτρα όπως λένε κάποιοι» όπως με κάλπη, που έστησαν οι κάτοικοι ΚΑΤΟΥ-ΝΑΣ.

Στην Γενική συνέλευση του Δήμου, της Κυριακής 14 Σεπ, όπως παρατήρη-σαν και οι Δημότες, ο Δήμος δεν παρουσίασε καμία μελέτη ή σύνολο πλε-ονεκτημάτων - μειονεκτημάτων για ένωση με διάφορους Δήμους.
Υπήρξε γραμμή για ΤΡΙΤΟ Δήμο Ξηρομέρου που ναι μεν συμφωνούμε ό-πως και η μεγάλη μάλλον πλειοψηφία, αλλά διαφωνούμε στο ΠΟΙΟΙ ΔΗ-ΜΟΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ (πχ φάνηκε ότι απορρίπτεται ο Αστακός και προτείνεται Αλυζία Μεδεώνα και Φυτείες). Μεγάλος λάθος ύποπτο και πο-νηρό.
Πχ ο Αστακός και στο Κεντρικό Ξηρόμερο είναι και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης έχει με το Πλατυγιάλι και τις παρθένες καθαρές ακτές του, τον αγροτουρισμό τη κτηνοτροφία του τις δημόσιες υπηρεσίες κλπ, ενώ η ΜΕΔΕΩΝΑ τι?.

Η καλύτερη λύση φυσικά από τη μελέτη που παρουσίασα τόσο σε προη-γούμενη δημοσίευση εδώ στην ιστοσελίδα αλλα και στη συνέλευση, ήταν η ένωση ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ή δύο δήμοι ΦΥΤΕΙΕΣ- ΣΤΡΑΤΟΣ (με Μπαμπίνι Σκουρτού Μαχαιρά Πρόδρομο Χρυσοβίτσα στο δήμο), αλλα είναι μη εφικτή λύση.

Άρα ναι σε δήμο Κεντρικού Ξηρομέρου αλλά με ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΣΤΑΚΟ ΑΛΥΖΙΑ (και ΜΕΔΕΩΝΑ αν είναι εφικτό)

Ας μας πείσει κάποιος με στοιχεία γιατί όχι ο Αστακός και ναι η Μεδεώνα για τον δήμο Κεντρικού ξηρομέρου. Ποιες οι προοπτικές ανάπτυξης της Μεδεώνας?
Αν θέλει η ΜΕΔΕΩΝΑ να έρθει. Πάντως αν δούμε τον χάρτη με χρώματα, ταιριάζει να μπει με ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ- ΜΕΝΙΔΙ γύρω γύρω από Αμβρακικό μαζί με ΙΝΑΧΟ.

Εμείς οι Δημότες Φυτειών έχουμε γνώση για τις καλές προθέσεις και κακές- πο-νηρές αντίστοιχες, οι οποίες άπτονται των μακροπροθέσμων συμφερόντων των δημοτών και έχουν σχέση με κομματικές γραμμές που δίνονται από γραφεία νο-μαρχών ή κομμάτων, διότι για πολλούς λόγους κόμματα και νομάρχες- δήμαρχοι- διάφοροι οικονομικοί παράγοντες κάθε πολιτικής χροιάς - παλαιοκοματάρχες, εί-ναι γνωστό ότι δρουν πολλές φορές σε ένα ενιαίο κρυφό πλαίσιο ή πεδίο, ενάντια ίσως στα πραγματικά συμφέροντα των πολιτών και υπέρ κομματικών- παραταξι-ακών-οικονομικών ή άλλων συμφερόντων κλπ κλπ.

Εμεις οι δημότες Φυτειών δηλώνουμε ότι θα αποκλείσουμε αυτούς που θα σκεφτούν πόσους ψήφους θα πάρει το κόμμα ή η παράταξη με την τάδε ένωση Δήμων ή με την άλλη και ανάλογα να γίνουν ενώσεις. Μακρυά από μας αυτό. Φοβόμαστε όμως μήπως βρίσκονται σε εφαρμογή αυτά τα σχέ-δια, ανεξάρτητα τι λέμε για αγωνιστικές κινητοποιήσεις, για δίκαια αιτήματα κλπ.

Επιπλέον λέμε ότι ήταν λάθος μας να αποφασίσουμε εν θερμώ για μία πρόταση και να επιμένουμε και διεκδικούμε γι αυτήν ΧΩΡΙΣ να έχουμε και μία 2η εναλλακτική ΛΥΣΗ σε περίπτωση μη ευόδωσης της πρώτης και χω-ρίς να λάβουμε υπόψη παράγοντες που αναλύονται παρακάτω. Αυτό ει-πώθηκε και στη συνέλευση του Δήμου. Θα έπρεπε οι δημότες να γνωρί-ζουν από το Δήμο τους

-- Οικονομικούς λόγους συνένωσης με κάποιους δήμους
-- Κοινωνικούς – ιστορικούς λόγους
-- Γεωγραφικούς – πληθυσμιακούς παράγοντες
-- Πολιτιστικούς – περιβαλλοντολογικούς λόγους
-- Εμπορικούς- συγκοινωνιακούς- συναισθηματικούς λόγους
-- και άλλους λόγους ανάλογα
Θέλουμε να τους δούμε να συγκρίνουμε και να πειστούμε.