Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2008

Ξεκίνησε η λειτουργία θυρίδων νεανικής επιχειρηματικότητας στο νομό μας. Σχετικές ανακοινώσεις υπάρχουν και στο δημαρχείο μας


Θυρίδες νεανικής επιχειρηματικότητας ξεκίνησαν και στο νομό Αιτωλοακαρνανίας.Πρόκειται για μία από τις 79 αντίστοιχες θυρίδες που έχουν δημιουργηθεί σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιφέρειες.Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο http://www.neagenia.gr/.
Η ανακοίνωση για το νομό Αιτωλοακαρνανίας έχει ως εξής:
Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας αποτελούν έργο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ενταγμένο στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η Θυρίδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε όλους τους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και ειδικότερα σε μαθητές και αποφοίτους της δευτεροβάθμιας-τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τεχνικής εκπαίδευσης, σε καταρτιζόμενους δημοσίων ΙΕΚ και λοιπών σχολών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε φοιτητές και αποφοίτους της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
Η Θυρίδα Νεανικής Επιχειρηματικότητας λειτουργεί ως γραφείο:
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
α) σχετικά με πηγές και διαδικασίες χρηματοδότησης
β) σχετικά με δυνατότητες κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας
γ) σχετικά με το νομικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
δ) σχετικά με τις διαδικασίες ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, πληροφόρηση για δραστηριότητες άλλων φορέων
2.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) στην προαξιολόγηση της επιχειρηματικής ιδέας και στη δημιουργία πλάνου μάρκετινγκ, στη δημιουργία χρηματοοικονομικού πλάνου, στη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και στην επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης
β) στις επαφές με άλλους φορείς όπως Επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις και με άλλους επιχειρηματίες
γ) σεμινάρια επιχειρηματικότητας σε σχολικές μονάδες.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

4ο Ενιαίο Λύκειο, Κοινότητα Αγ. Κων/νου, 30100, Αγρίνιο, Τηλ.: 26410-39726 και
Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 30200 Μεσολόγγι, Τηλ: 26310-28198
Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 09:00-15:00

Δεν υπάρχουν σχόλια :