Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. Προσλήψεις εποχικού προσωπικού στον ΤΟΕΒ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή που εξέδωσε ο ΤΟΕΒ Καλυβίων, πρόκειται να προσλάβει εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες του οργανισμού εν΄όψει της νέας αρδευτικής περιόδου.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται να προσληφθούν:

α) Τριάντα (30) εργάτες
β) Έναν χειριστή αγροτικού ελκυστήρα (τρακτέρ) με χορτοκοπτική εξάρτηση εποχιακού με σύμβαση ορισμένου χρόνου και
γ) Πέντε (5) υδρονομείς για την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για το έτος 2015. Παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση (δημοσίευση 11/02/2015) της παρούσας στα Δημοτικά Διαμερίσματα Καλυβίων και Αγγελοκάστρου, του Δήμου Αγρινίου, περιοχές δικαιοδοσίας του Οργανισμού μας, υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, στο γραφείο του Οργανισμού μας.
1) Αίτηση πρόσληψης
2) Πιστοποιητικό γέννησης
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4) Για τον χειριστή το ανάλογο δίπλωμα οδήγησης.
Θα προτιμηθούν όσοι έχουν εμπειρία στα εγγειοβελτιωτικά έργα, προϋπηρεσία, γνωρίζουν το εργασιακό τους αντικείμενο και την περιοχή δικαιοδοσίας του Οργανισμού .
Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι στο γραφείο του ΤΟΕΒ Καλυβίων (Κοινοτικό κατάστημα). 

Δεν υπάρχουν σχόλια :