Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008

Μας ενδιαφέρει: «Βελτίωση Οδού Μάστρου- Παραλία Σταμνάς»

Μας ενδιαφέρει: «Βελτίωση Οδού Μάστρου- Παραλία Σταμνάς»
Σε πορεία άμεσης υλοποίησης εισήλθε μια μεγάλη παρέμβαση που στόχο έχει την παράκαμψη της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, που χρησιμοποιούν τον δρόμο Πλατυγιάλι - Εθν. Οδός Αντιρρίου- Ιωαννίνων, ώστε τα ιστορικά λιθόκτιστα γεφύρια του Αιτωλικού να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω από την συγκεκριμένη κίνηση.
Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση Οδού Μάστρου- Παραλία Σταμνάς» προϋπολογισμού 700.000 ευρώ το οποίο δημοπρατήθηκε την Δευτέρα (17 Μαρτίου 2008).
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου θα γίνει εξυγίανση και αποκατάσταση επικίνδυνων τμημάτων του δρόμου (καθίζηση) και σε όλο το μήκος του προβλέπεται βελτίωση με ασφαλτοτάπητα, ενώ θα γίνει κατακόρυφη σήμανση του δρόμου με τοποθέτηση πινακίδων, οριοδεικτών και στηθαίων ασφαλείας.
Τα παλαιά λιθόκτιστα θολωτά γεφύρια του Αιτωλικού μετά και τους σεισμούς της Τριχωνίδας στις 10-04-2007, αποτελούν το πλέον επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί το Πλατυγιάλι.
Ανάγκη πάσα να εκτραπεί η κίνηση, των βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, εκτός των γεφυριών σε ασφαλές δρομολόγιο ώστε να αποφύγουμε την βεβαία κατάρρευση των γεφυριών αν η κίνηση συνεχίζεται να διενεργείται μέσω αυτών. Σημειώνεται ότι τα γεφύρια του Αιτωλικού είναι κατασκευασμένα τον 19ο αιώνα, προστατεύονται δε ως μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο παρακάμπτων τα γεφύρια του Αιτωλικού δρόμος έχει μήκος 11 χιλιόμετρα και το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης θα διατεθεί αμιγώς για τη βελτίωση της διελεύσεως βαρέων οχημάτων μέσω αυτού». Η υλοποίηση του έργου ξεκινά.
Κώστας Μπούτιβας.

Δεν υπάρχουν σχόλια :