Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018

ΑΝ ΔΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΦΙΔΙ ΠΟΥ Σ’ ΕΦΑΓΕ.

Ο εγκαταλειμμένος και μισοερειπωμένος ΤΟΕΒ Λυσιμαχείας που στη δικαιοδοσία του υπάγονται πολλά ποτιστικά χωράφια του Αγγελοκάστρου, κοινοποίησε ανακοίνωση που αναφέρει ότι σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, οι υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών (πάγιες εισφορές, αρδευτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα), υπέρ των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), υποχρεούνται σε υποβολή κάποιας δήλωσης.
Συγκεκριμένα, ότι είναι υποχρεωμένοι οι καλλιεργητές, ιδιοκτήτες και μισθωτές της περιοχής αυτής, που επωφελούνται; από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, να υποβάλλουν στον Οργανισμό δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.), μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, δηλαδή μέχρι τις 12-06-2019. Στους υπόχρεους, που δεν υποβάλλουν δήλωση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.
Στους υπόχρεους δε που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπο της δήλωσης διατίθενται στα Γραφεία του Οργανισμού.
Έλεγε η μακαρίτισσα η βάβω πέρα εκεί στη σκαφίδα που υπάγεται στην εν λόγω περιοχή παλιά που αρμαθιάζαμε καπνό, μια παροιμία που ταιριάζει απόλυτα στην ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Λυσιμαχείας. «Ψωμί τυρί δεν είχαμε, π__τσα λαγού γυρεύαμε»
Καστρινος.

(Καμία σχέση η φωτογραφία, είναι από εξελιγμένη ποτιστικά περιοχή.)

1 σχόλιο :

christos.karalis. είπε...

βοηθα παντοκρατοραμ! κωστα τι αλλο θα ακουσουμε για το χωριο μας?