Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Αγγελοκάστρου.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα με ψήφους ανά κόμμα και σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων ανά χωριό προσεχώς στην εφημερίδα του Αγγελοκάστρου το ΚΑΣΤΡΟ Οκτωβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :