Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ.

Η Περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί η μεγάλη τουριστική εταιρία.
Διαβάστε στα παραλειπόμενα της εφημερίδας το ΚΑΣΤΡΟ Εδώ:http://www.dnnportals.gr/kastro
την τεραστίας σημασίας για τον τόπο μας είδηση.